Vytisknout stránku

Pravidla a trať

Zvláštní ustanovení

Pořadatelé:

Enduro Martinice – v AČR

Oficiální činovníci seriálu

Promotér závodu: Ing. Libor Vlasák +420 602 261 431
Ředitel závodu: Robert Vancl +420 602 101 180
Časomíra: Jaroslav David +420 775 131 567
Marketing a média: Jiří Fíla +420 773 999 990
Oficiální jury: činovníci seriálu  
Startovní čísla: Mgr. Jana Vanclová +420 607 503 078

Rozsah startovních čísel v jednotlivých kategoriích

Licence A, B a kategorie Veterán: Je-li to možné, zachováváme čísla přidělená z AČR a CAMS (v případě shodného nároku patří číslo dříve přihlášenému).

Hobby jezdci: 1 - 100

Licence A,B - 101- 299

Veteráni - 300 - 900

Zařazení jezdců do kategorií

Za správné zařazení do jednotlivých tříd odpovídá plně sám jezdec.

 Závod dvojic:

Dvojice Hobby:
Závodníci vlastnící licenci C nebo závodníci bez licence.

 Závod jednotlivců:

Profi:
Závodníci vlastnící licenci A nebo B.

Hobby:
Závodníci vlastnící licenci C nebo závodníci bez licence.

Veterán:
Závodníci, kteří v tomto roce dosáhnou věku minimálně 40 let

Motocykl a startovní čísla

Motocykly mohou být typu enduro nebo motokros. Musí být označeny startovním číslem vpředu a po obou stranách. Číslice musí být čitelné a stejně jako podklad by měly být v matných barvách, aby se na slunci neleskly. Nejmenší rozměr číslic je: výška 140 mm, šířka 80 mm, mezera mezi číslicemi 15 mm. Podklad čísla musí být kontrastní – např. černé číslo na tmavomodrém podkladu je nepřípustné. Ředitel závodu, nebo jím určený zástupce, může vyloučit kdykoli během podniku motocykl, jehož konstrukce nebo stav vykazují nebezpečné prvky. Před startem závodu musí být startovní číslo důkladně očištěné, nezašpiněné z předchozího závodu. Jezdec nemusí být z důvodu nečitelnosti čísla připuštěn na start závodu.

Přihlášky

Za jezdce mladšího 18 let se musí podepsat zákonný zástupce.

Startovné

Sobota: 790,00 Kč/jezdec

Neděle: 690,00 Kč/jezdec

V cené startovného je tričko, klíčenka, dárky od partnerů závodu a další překvapení. Zároveň je pro závodníky připraveno depo a mycí linka na motorky.

Jezdec

Jezdec musí mít na startu závodu ochrannou přilbu, chrániče, brýle, boty sahající ke kolenům a rukavice.

Trénink

Trénink je zakázán. Jezdci a jejich doprovod mohou absolvovat pěší prohlídku trati bez použití jakéhokoli dopravního prostředku. Trestem za projetí trati, případně její části, na jakémkoli dopravním prostředku před startem závodu je vyloučení.

Trať

Písčitohlinitá trať dlouhá cca 6 - 8km.

Servisní zóna – DEPO

Během doplňování pohonných hmot musí být motor v klidu, porušení tohoto pravidla se trestá vyloučením. Používání tankovacích podložek je povinné. V prostoru servisní zóny je zakázáno kouření a manipulace s otevřeným ohněm.

Přerušení závodu - z důvodu nepřítomnosti sanitky.

V případě, že se stane úraz a sanitka bude nucena opustit prostor závodů. Bude závod přerušen a pokud závodníci budou mít za sebou více jak 60 % odjetého času, vyhlásí se výsledky -  pořadí jezdců jak dojeli v době přerušení. Pokud se neodjede více jak 60 % času, bude závod přerušen a znovu odstartovám ze startovacího roštu a dojede se zbývající čas závodu. Pořadatel si vyhrazuje právo upravit tyto pravidla dle nepředvídatlních okolností, které mohou vzniknout přerušením závodu a jezdci budou o nich neprodleně vyrozumněni na informační tabuli.

Pohyb závodníků na motocyklech v prostoru závodu

Závodníci se mohou pohybovat na svých strojích pouze v depu a ve vytyčených koridorech, které budou sloužit k přejetí z depa na startovací rošt.

Protesty

Protest může být podán kdykoli v den závodu až do doby začátku vyhlašování výsledků soutěžního dne, což je 30 minut po jejich oficiálním vyvěšení. Pokud by byl protest podán až v okamžiku vyhlašování výsledků, případně po něm, bude mít pouze oznamovací charakter. Protest musí být podán písemnou formou a jeho řešení bude zveřejněno na webu a na následujících závodech. Protest je podložen kaucí ve výši 1.000,00 Kč. V případě uznání protestu bude kauce vrácena.

Všechny případné nejasnosti a protesty bude řešit vždy jury složená ze zástupců všech pořadatelů a oficiálních činovníků seriálu.

Vždy platí, že maršál (řádně označený pořadatel) na trati má pokaždé pravdu, upozorní-li na prokazatelné porušení trati, či některého z výše uvedených pravidel, bude jezdec exemplárně potrestán vyloučením ze závodu. Okamžité vyloučení bude následovat i v případě, že závodník nebude respektovat žlutou vlajku při závodě!

Po každém závodě (po projetí posledního závodníka, který vjel před odmávnutím konce závodu do posledního kola) je pořadatel povinen vyslat na trať tzv. kontrolního jezdce – označeného maršála, který projede celou trať a zkontroluje, že na trati ani podél ní nikdo nezůstal.

Na posledního jezdce se po dojetí závodu čeká maximálně po uplynutí jeden a půl násobku času průměrně potřebného k projetí jednoho kola daného závodu. Například pokud někomu dojde benzín a tlačí motocykl do prostoru cíle, aby byl bodován.                  

Výsledky a ceny

Výsledky dle startovních čísel jsou zveřejněny po závodech na vývěsce, je zde uveden i počet odjetých kol, časy se nemusí zveřejňovat (záleží na počtu jezdců a na čase, který má časomíra k dispozici). Kompletní výsledkový servis je k dispozici vždy večer po závodech na www.endurohunters.cz už i s uvedenými časy a jmény závodníků.

Po vyvěšení výsledků na tzv. jazyku se půl hodiny čeká na případné protesty, následuje vyhlášení výsledků. Jezdci, kteří cílem neprojeli, jsou označeni ve výsledcích "R". Jezdec, který porušil pravidla a byl vyloučen, je označen "D".

Vítězní jezdci budou odměněni cenami v každé kategorii do pátého místa a kategorie Profi licence A a B bude rozdělena a samostatně vyhlašována.

Průběh závodu

Společný odjezd do startovního prostoru, odkud jsou jezdci vyvoláváni na startovní čáru, kde si vybírají místo. Jestliže jede více tříd v jedné jízdě, startuje se tzv. po vlnách. Když jsou všichni jezdci na startu srovnáni, na pokyn startéra si zahřejí motory. Start probíhá s motory v klidu.

Signalizace: Jedna minuta do startu, potom cedule 15 a za 15 vteřin mávnutí praporem vzhůru. Teprve v tento moment jezdci našlapují stroje a odjíždějí. Předčasné našlápnutí se řeší domluvou. V případě nutnosti může jury jezdce i vyloučit.

Po odjetí závodu se mává cíl, nečeká se na prvního jezdce v pořadí. Jezdec musí projet cílem, musí být odmáván šachovnicovým praporkem, aby byl závod považován za ukončený. Při neprojetí cílem, nebude jezdec bodován. Podle průjezdů jednotlivými koly se vede tabulka průjezdů, ze které je jasné, kdo ujel kolik kol a v jakém pořadí a z této tabulky se po doplnění dosažených časů vypracuje výsledek závodu – tzv. jazyk – který se vyvěsí na tabuli pro informaci jezdců a jejich případné dotazy nebo připomínky. Po 30 min. vyvěšení jsou výsledky platné.

Rozprava s jezdci

Rozprava s jezdci se bude konat v prostoru administrativní přejímky v předem určených časech – informace vždy měsíc před závodem na webu www.endurohunters.cz. Této porady se musí zúčastnit následující: ředitel závodu, všichni jezdci, kteří se zúčastní soutěže a zástupci soutěžících. Během této porady se projednají dotazy jezdců a všechny organizační náležitosti. Je v odpovědnosti každého jezdce se tohoto setkání zúčastnit, aby dostal všechny informace a vydané instrukce. Informace na tomto setkání jsou oficiální a na následky absence jednotlivých jezdců i týmů plynoucích z případné neinformovanosti nebude brán později zřetel.

Mistrovství ČR a Pohár ČR - neděle 28.5.17

Zvláštní ustanovení k těmto závodům najdete na portálu www.czechenduro.cz

Generální partner

H2o Group

Hlavní partner

Pontevia

Partner

http://www.karcher.cz/cz/Home.htm http://www.motorexcz.com/ http://www.foerch.cz/ http://www.festina.cz/ http://www.ktm.com/cz/ http://www.univok.cz/ http://www.crs-company.cz/

Partneři Six Days 2019